Cum vă putem ajuta

Compania noastră oferă următoarele servicii:

  1. Puneri în funcțiune

Ansamblu de lucrări de specialitate, care definitivează montarea/instalarea aparatului la locul de funcționare de la utilizatorul final, menite să-i confirme acestuia, pe baza încercărilor funcționale executate în condiții reale de lucru, disponibilitatea de funcționare a aparatului și aptitudinea acestuia de a realiza funcționarea la parametri de siguranță și performanță, declarați de producător. Această activitate se poate efectua numai de către un agent economic autorizat de ISCIR.


  1. Autorizarea funcționării echipamentelor conform prescripțiilor ISCIR

Ansamblu de activități de verificare și validare a rezultatelor măsurătorilor și încercărilor funcționale executate la punerea în funcțiune inițială a aparatelor sau cu ocazia verificărilor tehnice periodice ale acestora, în scopul confirmării îndeplinirii condițiilor de funcționare în siguranță a aparatelor instalate la utilizatorul final. Se execută numai de către ISCIR sau, după caz, de personalul de specialitate autorizat și împuternicit de ISCIR în acest sens, nominalizat în autorizația pentru efectuarea lucrărilor de verificare tehnică periodică a aparatelor, acordată de ISCIR unui agent economic.


  1. Verificări tehnice periodice

Ansamblu de activități de verificări și încercări menite să constate starea de bună funcționare în condiții de siguranță a aparatului și aptitudinea acestuia de a-și îndeplini rolul funcțional conform specificațiilor producătorului efectuate la intervale predeterminate sau ori de câte ori utilizatorul final consideră necesar, pentru a se asigura că aparatul pe care îl deține și utilizează, satisface cerințele de funcționare în siguranță. Activitatea se finalizează printr-un document care prin avizarea rezultatelor semnifică autorizarea de funcționare în continuare a aparatului și se realizează practic prin avizarea raportului de verificare tehnică periodică de către ISCIR sau, după caz, chiar de personalul tehnic nominalizat în autorizația eliberată de ISCIR pentru respectivul agent economic.


  1. Service/întreținere echipamente termice

Ansamblu de activități, precizate în mod expres de producător și specifice fiecărui tip de aparat, menite a face să dureze starea bună de funcționare a aparatului în condiții de siguranță. De asemenea, prin “service” se înțelege ansamblul lucrărilor de întreținere, specifice unui anumit tip de aparat, efectuate de un agent economic autorizat în acest sens.


  1. Revizii

Ansamblu de operații de control a stării unui aparat menite să corecteze eventualele abateri de la starea de funcționare normală și să preîntâmpine apariția unor defecte majore. Activitatea se execută numai de prestatori de specialitate autorizați de ISCIR.


  1. Optimizări

Creșterea prețului la combustibili ne determină să găsim soluții pentru scăderea consumurilor și implicit ale cheltuielilor prin îmbunătățirea sistemelor termice existente și nu numai.


  1. Consultanță

Calculul necesarului de caldură și de apă caldă menajeră, alegerea sistemului optim cerințelor beneficiarului, condițiile puse de legislația în vigoare și de producători pot fi aspecte la care vă putem oferi suport tehnic.


  1. Vânzări echipamente

 

CONTACTAȚI-NE